Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

“W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej” – tak zaczyna się najważniejsza ustawa w Polsce. Uchwalona 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczpospolitej Polski. Preambuła, trzynaście rozdziałów, dwieście czterdzieści trzy artykuły. Tyle i aż tyle stanowi podstawę polskiego porządku prawnego. Sama waga tego dokumentu odnajduje swoje miejsce w historii Polski. “W latach 90. nie miałaś tożsamości” rapuje Taco Hemingway w kontekście przemian ustrojowych w kraju. Prawie siedem lat prac i przygotowań doprowadziło do tego, że niespójne ustawodawstwo bazujące na Konstytucji Rzeczpospolitej Polski Ludowej z 1952 roku mogło stać się spójne, a sam kraj mógł stać się w pełni demokratycznym państwem prawa, w którym każdy będzie traktowany na równi.

O wolność naszą i waszą

Każdy po lekcjach historii w szkole wie, jak bardzo ważna była wolność dla Polaków. W czasach zaborów, w czasach wojny, w czasach pomiędzy rokiem 1945 a rokiem 1989 rokiem. Uchwalenie obecnie obowiązującej Konstytucji było w latach 90. początkiem utrwalania praw i obowiązków respektowanych zarówno przez obywateli, jak i władzę. Ponadto Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (https://www.taniaksiazka.pl/ksiazka/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej) z 1997 roku dawała coś, czego przez ponad pięćdziesiąt lat nie było w kraju – suwerenność.

Dla większości Polaków to dokument jak dokument. Dla młodych adeptów prawa jest to podstawa. Przede wszystkim do budowania solidnego fundamentu, na którym będzie opierać się ich zdobywana wiedza z pozostałych dziedzin prawa. Oraz podstawa do zrozumienia, czym była i czym jest wolność dawana przez Konstytucję, a także jaką obecnie cenę w postaci obowiązków płacimy dzisiaj. Dla prawnika Konstytucja to punkt wyjścia. W obecnych czasach jej znajomość jest bardzo ważna, ponieważ bez niej nie mielibyśmy niczego. Żadnych praw, żadnych obowiązków.

Ten akt prawny ma też ważne znaczenie. Pokazuje jak ważne dla Polaków są tradycje, wiara oraz szacunek do drugiego człowieka. Także pokazuje jak bardzo Polacy chcą, aby to co było złe nie powróciło. Stąd zapisy chroniące przyszłe pokolenia przed szerzeniem ideologii totalitarnych czy gwarantujące istnienie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich dbającego o dobro tych, którzy potrzebują pomocy w walce o swoje prawa. Inne w niej zawarte przepisy gwarantują, że ci, których wybraliśmy do rządzenia naszym krajem są związani zaufaniem, jakie dostali od wyborców, jak i obowiązkami narzuconymi w Konstytucji.

Jest to trudny akt prawny do zrozumienia, ale jakże ważny – jego doniosłość sprawia, że wydanie papierowe powinno znaleźć się w każdym domu.